HİZMETLERİMİZ

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Hizmetlerimiz

Belgelendirme Hizmetlerimiz

Transfer fiyatlandırması belgelendirme hizmetlerimiz tüm belgelendirme ihtiyaçlarınızı karşılamak için dizayn edildi. Hem Türkiye'ye hem de faaliyet gösterdiğiniz tüm ülkelere uygun transfer fiyatlandırması dokümantasyon çözümleri sunuyoruz. Ana Belgelendirme (Master File)

Ana belgelendirme, özellikle çok uluslu şirketler için en önemli transfer fiyatlandırması dokümanı haline gelmiştir ve bu tür şirketler için transfer fiyatlandırması açısından büyük önem arz etmektedir. Transfer fiyatlandırması ekibimiz dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinin ana belgelendirme projelerinde edindiği tecrübeyi butik olarak şirketinize sunuyor." Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

Yıllık transfer fiyatlandırması raporu hizmetlerimiz, ilgili hesap dönemlerine ilişkin olarak ilişkili kişi işlemlerinin incelenmesini içeren transfer fiyatlandırması raporunun ve yıllık rapora ilişkin yönetici özetinin hazırlanmasını içeriyor. İsteğinize bağlı olarak yıllık transfer fiyatlandırması raporlarınızı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlayabiliyoruz. Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting)

Türkiye'deki ana şirketiniz adına grubunuza bağlı şirketlerin faaliyet gösterdiği her bir ülkeye ilişkin verilerin yer aldığı ülke bazlı raporlamayı hazırlıyoruz. Ülke bazlı raporlama hizmetlerimiz kapsamında söz konusu raporun sonuçlarını analiz ederek gruba olan etkisinin değerlendirilmesi de yer alıyor. Emsal Çalışmaları

Emsal çalışmalarını transfer fiyatlandırması uygulamalarınızı desteklemek amacıyla hazırlıyoruz. Bunu da şirketinizin ilişkili kişi işlemlerinin sonuçlarının emsallere uygun olduğunu ortaya koymak ve eldeki sonuçları desteklemek amacıyla yapıyoruz. Şirketimizce yapılacak emsal çalışmaları kapsamında gerekli olan işlemlerin her biri için ya iç ya da dış emsallere dayalı olarak karşılaştırılabilirlik analizi gerçekleştiriyoruz. Transfer Fiyatlandırması Form Çalışmaları

Şirketinizin ilişkili kişileriyle bir hesap dönemi içinde gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili olarak transfer fiyatlandırması yıllık formlarının (Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form ve İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlere İlişkin Transfer Fiyatlandırması Formu) doldurulması ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde ya da belirlenen yasal sürede bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderilmesi için destek veriyoruz. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz form çalışmalarının tamamen Centrum Consulting tarafından hazırlanması şeklinde olabileceği gibi şirketinizce hazırlanan formun incelenerek çalışma ile ilgili görüş ve önerilerimizi içeren danışmanlık hizmeti şeklinde de olabiliyor.