HİZMETLERİMİZ

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması Due Diligence Hizmetlerimiz

Centrum Consulting'in transfer fiyatlandırması due diligence hizmetleri transfer fiyatlandırması yükümlülükleriniz ile ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını veriyor. Şirketinizin transfer fiyatlandırması yükümlülükleri karşısındaki durumunu öğrenmeniz düşündüğünüzden de kolay. Transfer Fiyatlandırması Check-Up Hizmetimiz

Centrum Consulting tarafından geliştirilen "Transfer Fiyatlandırması Risk ve Uyum Değerlendirme Modülü"nü kullanarak yapacağımız çalışma sonucunda transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından gelişime açık tüm alanları kısa sürede belirliyoruz. Transfer fiyatlandırması incelenme riski ve uyum düzeyinizi ölçen check-up hizmetimizle sağladığımız en önemli katma değer, transfer fiyatlandırması risklerinizin zamanında tespit edilebilmesidir. Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi Hizmetimiz

Transfer fiyatlandırması risk analizi hizmetlerimiz, transfer fiyatlandırması kapsamında şirketinizin sürdürmekte olduğu uygulamaların yaratabileceği risklerin analiz edilmesi konusundaki çalışmaları kapsamaktadır.

Risk analizinin amacı, grup şirketleri arasında gerçekleştirilen ve transfer fiyatlandırması mevzuatı kapsamında yer alan ilişkili kişi işlemlerine ilişkin transfer fiyatlandırması uygulamaları konusunda değerlendirmelerin yapılmasının ardından fiili durumdan kaynaklanabilecek olası risklerin belirlenmesidir. Transfer fiyatlandırması risk analizi çalışmamızı; (i) değerlendirme toplantısı, (ii) belge incelemesi ve ön analiz, (iii) işlem bazında analizler, (iv) risk analiz raporunun hazırlanması şeklindeki dört adımda gerçekleştiriyoruz. Transfer Fiyatlandırması Yeniden Yapılandırma Hizmetlerimiz

Transfer fiyatlandırması yeniden yapılandırma hizmetlerimiz kapsamında şirketinizin bağlı olduğu grubun değer zinciri içindeki yerine göre mevcut sonuçların tutarlı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu hizmetimizin şirketiniz ya da grubunuza sağladığı katma değer ise; Türkiye dahil faaliyet gösterdiğiniz tüm ülkelerdeki mevzuat ile mevcut transfer fiyatlandırması uygulamalarınız arasında görülebilecek uyumsuzlukların ortadan kaldırılması ve mevzuata tam uyumun sağlanmasıdır. Transfer Fiyatlandırması Politika Çalışması Hizmetlerimiz

Transfer fiyatlandırması politika projelerinde çok uluslu şirketler grubunuzun transfer fiyatlandırması politikalarını belirlemek amacıyla grup düzeyinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonucunda grubunuza özgü hazırladığımız transfer fiyatlandırması politikası ve emsal karşılaştırılabilirlik analizlerinin sonuçlarını bir sunum ile grubunuzun üst düzey yönetimi ile paylaşıyoruz. Grup İçi Hizmet Analizi ve Fayda Testi Hizmetlerimiz

Grubunuz merkezi ya da şirketleri tarafından yerine getirilen grup içi hizmetleri analiz ediyor ve grup içi hizmetler için dağıtım anahtarı önerisinde bulunuyoruz.

Bunun yanı sıra, grup içi hizmetleri alan şirketler açısından fayda testi gerçekleştiriyoruz.

Son olarak da grup içi hizmetlere uygulanacak karlılıkları belirlemek amacıyla iç ve dış emsal araştırmaları gerçekleştiriyoruz. Hizmetimizin çıktısı olarak ise fayda testini de içeren grup içi hizmet raporunuzu hazırlıyoruz. Transfer Fiyatlandırması İnceleme ve Uzlaşma Hizmetlerimiz

Şirketinizin transfer fiyatlandırması açısından incelenmeye alınması durumunda Centrum Consulting inceleme esnasında şirketinizi savunuyor ve inceleme stratejisini sizin adınıza yürütüyor.

Centrum Consulting ayrıca şirketinize transfer fiyatlandırması tarhiyatları ile ilgili uzlaşmalarda teknik konular açısından danışmanlık sağlıyor. Talep etmeniz durumunda transfer fiyatlandırması danışmanınız olarak uzlaşma görüşmesi sırasında da şirketinize ayrıca destek veriyoruz. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Hizmetlerimiz

İlişkili kişi işlemlerinizin peşin fiyatlandırma anlaşmasına uygun olup olmadığını öncelikle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonucunda "Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Değerlendirme Raporu" hazırlıyor ve tarafınıza sunuyoruz. Peşin fiyatlandırma anlaşmasına başvurulması yönünde şirketinizce karar alınması durumunda ise, hizmetlerimizi anlaşma başvurusu öncesi ve sonrası olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriyoruz. Transfer Fiyatlandırması ve Gümrük Değerlemesi Hizmetlerimiz

Şirketinize gümrük değerinin tespitine yönelik olarak emsal bedeli belirleyecek yöntem seçimi, transfer fiyatlandırması dokümantasyonu hazırlanması, gümrük incelemelerinde danışmanlık ve gümrük müfettişi tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanması gibi konularda hizmetler sunuyoruz.