HİZMETLERİMİZ

Transfer Fiyatlandırması ve IP Optimizasyonuna Yönelik Hizmetlerimiz

OECD BEPS Eylem Planı sonucunda ülke mevzuatlarında yapılan düzenlemeler, grubunuza ait gayrimaddi varlıkların gözden geçirilmesini ve gruba en optimum faydayı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını gerektirebilir.

Grubunuzun ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündüğümüz hizmetlerimiz;
  • Gayrimaddi varlığın grup içerisinde hangi şirket ya da şirketlere ait olduğunun tespit edilmesi,
  • Gayrimaddi varlığa ilişkin hukuki ve ekonomik sahiplik arasında farkın bulunup bulunmadığının belirlenmesi,
  • Gayrimaddi varlığa ilişkin detaylı bir fonksiyon, risk ve varlık analizi gerçekleştirilmesi,
  • Mevcut yapıda gayrimaddi varlık nedeniyle grup şirketlerinin elde ettiği gelir ve/veya royalti gibi ödemelerin özün önceliği ilkesi (substance) ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi,
  • Gayrimaddi varlığa ilişkin sözleşmelerin incelenmesi ve BEPS uyum incelemesinin yapılması,
  • OECD BEPS Eylem Planına uygun olarak royalti ödemeleri dahil gayrimaddi varlığa ilişkin işlemlerin yeniden yapılandırma imkânlarının araştırılması ve
  • Gayrimaddi varlık işlemlerine ilişkin gerekli transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun ve emsal çalışmalarının yürütülmesinden oluşuyor.