HİZMETLERİMİZ

Daimi İşyerlerine İlişkin Hizmetlerimiz

Son BEPS gelişmeleri ışığında şirketinizin mevcut uygulamalarının diğer ülkelerde daimi işyeri oluşturup oluşturmadığı artık daha da önemli hale geldi.

OECD BEPS hizmetlerimiz kapsamında şirketinizin diğer ülkelerdeki faaliyetlerini değerlendirerek şirketinize;
  • Türkiye veya diğer ülkelerdeki faaliyetlerinizin istisna kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi,
  • Komisyoncular üzerinden Türkiye veya diğer ülkelerde yürütülen faaliyetlerinizin daimi işyeri yaratıp yaratmadığının araştırılması,
  • Türkiye veya diğer ülkelerdeki şirketiniz adına ticari ilişkilerde bulunan kişilerin daimi işyeri yaratıp yaratmadığının incelenmesi,
  • Mevcut sözleşmeler nedeniyle daimi işyeri riskinin değerlendirilmesi ve
  • Şirketinizin yürüttüğü elektronik ticaret nedeniyle Türkiye veya diğer ülkelerde daimi işyeri oluşup oluşmadığının araştırılması konularında destek veriyoruz.