CENTRUM HUKUK DANIŞMANLARI

HUKUK DANIŞMANLARI
Mustafa Çağrı Hatip


Şirketler Hukuku, ortaklıklar, inşaat sözleşmeleri ve sözleşmeler hukuku, ticari alacak davaları uzmanlık alanlarıdır. Yerli ve yabancı çok ortaklı birçok şirket ve konsorsiyum kuruluşunda, şirket satış ve devralmalarında yer almıştır ve sonraki süreçte hukuki danışmalıklarını yapmaktadır. İnşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış, finans ve kira sözleşmeleri, kentsel dönüşüm projeleri, gemi inşaatı sözleşmeleri ve ihtilafları ile ilgili birçok projede çalışmış ve müzakere süreçlerini yürütmüştür. Yüksek meblağlı birçok ticari alacak davasında, yönetim kurulu ve genel kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma ile ilgili ihtilaflarda, uluslararası alacak davalarında geniş bir deneyimi bulunmaktadır.

Marka, patent, faydalı modelle ilişkin birçok davanın yürütülmesi ve e-ticaret sözleşmelerinde de tecrübesi bulunmaktadır. Baroya 2004 yılında kaydını yaptırmıştır.

Eğitim

Vrije Universitesi (Amsterdam), Ticaret Hukuku, Yüksek Lisans., 2007
İstanbul Bilgi Universitesi, Ticaret Hukuku, Yüksek Lisans, 2006
İstanbul Bilgi Universitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans, 2003

Deneyim

2015- Halen BSHK & Hatip Hukuk Bürosu, Kurucu Ortak
2012- 2015 Özülkü Ortak Avukatlık Bürosu
2010- 2012 IBM Türk Limited Şti.
2005- 2010 Poroy & Özülkü Hukuk Bürosu
2002- 2004 Ersoy & Bilgehan Hukuk Bürosu
2001- 2002 Aybay&Aybay Hukuk Bürosu

Yabancı Diller

İngilizceGöksel Köksoy


Göksel Köksoy, gayrimenkul hukuku, imar hukuku, icra iflas hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Özellikle icra takiplerinde ve ihalenin feshi davalarında oldukça tecrübelidir. Ayrıca idari işlemin iptali, imar planlarının iptali davaları ve hizmet kusuru nedeniyle belediyenin sorumluluğu davaları gibi idare hukuku alanındaki davalarda da özel bir tecrübeye sahiptir. Göksel Köksoy birçok inşaat şirketinin hukuki danışmanlığını yapmıştır.

Göksel Köksoy baroya 2005 yılında kabul edilmiştir.

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans, 2003

Deneyim

2015- BSHK & Hatip Hukuk Bürosu, Kurucu Ortak
2010- 2015 Köksoy Teke Hukuk Bürosu
2005- 2010 Köksoy Hukuk Bürosu
2004- 2005 Yarsuvat Hukuk Bürosu

Yabancı Diller

İngilizce