HİZMETLERİMİZ

Avrupa Birliği Vergi Hukuku Hizmetlerimiz

Avrupa Birliği vergilendirme hukuku ile ilgili aşağıdaki konularda uzmanlığımızı sizlerle paylaşabiliriz:
  • AB mevzuatı karşısında Birlik dışı ülke şirketi olarak Türk şirketlerinin vergilendirilmesi
  • Faiz ve royalti ödemelerinin vergilendirilmesi
  • Kar payı üzerinden alınan stopaj vergisi
  • Farklı üye ülkelerde bulunan ana şirket yavru şirket vergilendirilmesi (Cross-border group taxation)
  • Diğer Birlik ülkelerindeki zararlar (Cross border losses) ve başka bir Birlik ülkesinde indirimi
  • İlgili ülkeden çıkış nedeniyle elde edilen kazançlar üzerinden ödenecek vergiler (Exit taxes)