CENTRUM HUKUK DANIŞMANLARI

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Hukuk danışmanları, yerli ve yabancı müvekkillerine deniz ticareti alanındaki uyuşmazlıklar ve sözleşmeler konularında hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Hukuk danışmanlarının özellikle;
  • Gemi İnşaa,
  • Liman ve Tersane İnşaa Sözleşmeleri, Tahsisleri ve Vergi Muafiyetleri,
  • Gemi Alım Satım Sözleşmeleri,
  • Gemilerin Sicile Tescil ve Terkini,
  • Yapı Halinde Gemi Sicili Tescil İşlemleri
  • Gemi İnşaa İşlemleri

konularında uzmanlığı bulunmaktadır.
Deniz ticareti ile ilgili sözleşme ve taleplerin analizlerinin yapılıp, müzakerelerinin en iyi şekilde hazırlanması, mevcut sözleşme hükümlerinin uygulanması gibi tüm kurumsal işlemleri kapsamlı bir yaklaşımı benimseyerek inceleyen hukuk danışmanları deniz ticaret hukuku alanındaki en tecrübeli avukatlardır.