HİZMETLERİMİZ

Şirket Yeniden Yapılandırması Hizmetlerimiz

Hem uluslararası vergi hem de transfer fiyatlandırması uzmanlığımızı kullanarak şirketinizin vergisel ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırılmasına tam destek sağlıyoruz.

Centrum Consulting'in şirket yeniden yapılandırmaları ile ilgili hizmetlerinden en önemlileri şunlardan oluşuyor:
  • Türkiye ve yurt dışına yönelik olarak şirket yeniden yapılanma modellerinin tespiti ve bu modellerin vergisel analizi
  • Uluslararası şirket ve holding yapılarının yeniden dizayn edilmesi ve uygulanması
  • Uluslararası finans ve royalti yapılarının yeniden oluşturulması ve uygulanması
  • Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlara yönelik mevcut uluslararası vergi stratejilerinin optimizasyonu ve geliştirilmesi
  • Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirinin vergisel açıdan optimizasyonu (Tax Effective Supply Chain Management)
  • Uluslararası şirket satın alma ve birleşmelerinde uluslararası vergi ve transfer fiyatlandırması konularında danışmanlık