CENTRUM İŞ DİPLOMASİSİ DANIŞMANLIĞI

SİYASİ ANALİZ

Türkiye’nin ekonomide yakalanan hızlı büyüme trendi hem global ekonomik gelişmeler ve hem de son yıllarda ağırlıklı olarak uluslararası ve ulusal siyasi gelişmeler ve bölgemizde yaşanan güvenlik sorunlarıyla sıkıntılı bir tabloya dönüşmüştür.

Oluşan yeni tabloda, ekonomik kararlar siyasi gelişmelere karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Bu tablo içinde uluslararası ve ulusal siyasi gelişmelerin arka planının anlaşılabilmesi, analiz edilmesi ve bu gelişmelerin ekonomiye olan etkileri çok daha fazla önemli hatta yaşamsal hale gelmiştir.

Bu nedenlerle, Centrum İş Diplomasisi Danışmanlık Ekibi olarak global gelişmelere göre de bütüncül bir yaklaşımla hazırladığımız siyasi analizlerin, ekonomik aktörler olarak yatırımlarınızın ve şirketinizin yön tayininde çok yararlı olacağına olan inancımız hat safhaya ulaşmıştır.

Sürekli olarak yapılan analiz hizmetlerimizle şirketinizin ve yatırımlarının yönetiminde bu faktörlerden dolayı oluşabilecek risklerini minimize etmeyi planladık.