HİZMETLERİMİZ

OECD BEPS HİZMETLERİMİZ

OECD tarafından 2015 yılı sonlarında büyük oranda tamamlanan "Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS)" 15 eylemi üç ana başlıkta toplamaktadır: (i) uyum, (ii) özün önceliği (iii) şeffaflık.

OECD BEPS Eylem Planının uygulamaya geçmesiyle birlikte şirketlerinizin özellikle diğer ülkelerde sürdürdükleri faaliyetleri ve mevcut grup yapınızın sonuçlarını özel bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz.

Centrum Consulting olarak grubunuzun BEPS Eylem Planı ile ilgili işlem ve yapılarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz.